Reikningar / invoice

 • Invoices must be addressed to KT 4304190640
 • It needs to have a some description and date of the tour and price (example 01.01.2005 Golden Circle )
 • Dagstúr/Daytour 10 Tímar/Hours ISK 60.000.-
 • Dagstúr/Daytour 12 Tímar/Hours ISK 72.000.-
 • Dagstúr/Daytour 13 Tímar/Hours ISK 78.000.-
 • Norðurljósatúr/ Northen Light tour 5 Tímar/Hours ISK 42.000.-
 • Hálfsdagstúr / Half day tour ISK 1-6 tímar ISK 42.000 Innivinna við bón og þrif á tímann / cleaning per hour ISK 4.000.
 • 24% VSK, leggst ofan á þessar upphæðir 24% VAT, is added on top of these amounts
 • We are always say and our goal to pay Invoices 15 days or before, from the date of the invoice, we normally get paid 30 days after the tour.
 • Við ætlumst til þess að það séu teknar myndir úr ferðunum, sem fara svo á dropbox og kúnninn getur fengið þær / We expect to have pictures taken from the tours you are sign to, which you will then upload to our dropbox after the tour and the customer can get them be sendin email to photos@superjeep.is
 • Reikningar eiga að berast á reikningar@superjeep.is eða á skrifstofu, Ef það er skilinn eftir reikningur á skrifstofu, þá á að senda mynd af honum á reikningar@superjeep.is. Reikningar eiga að fara á 430419-0640. Með reikning á að fylgja Aksturyfirlit/Sundurliðun á ferðum. Við áskiljum okkur allt að 15 daga til að ganga frá reikningnum eftir að okkur berst reikningurinn. Invoices should be sent to reikningar@superjeep.is or at the office. If an invoice is left at the office, a photo of it should be sent to reikningar@superjeep.is. Invoices should be addressed to ID 430419-0640. The invoice must be accompanied by a Trip Summary/Breakdown of Trips (date of the tour and tour name). We reserve up to 15 days to process the invoice after we receive the invoice.
 • Lengd ferðar með þrifum á ekki að taka lengri tíma en það sem hér segir í Stunarskrá ferða, auðvita getur komið fyrir frávik eins og t.d. veður og aðstæður, greitt er 10% álag fyrir hvern klukkutíma sem ef frávik verða, extra stop sem bílstjóri ákveður að gera er EKKI frávik / The duration of the tours with cleaning should not take longer than what is stated in the Timetable of the tours, of course there may be deviations such as e.g. weather and conditions, a 10% extra is paid for every hour that in the event of a deviation, an extra stop that the driver decides to make is NOT a deviation.